Mijn Nieuwsbrief 26 is verzonden naar mijn cliënten en relaties. Ik heb inmiddels al veel mooie reacties mogen ontvangen. Dank daarvoor! Veel leesplezier en graag tot ziens!